Archive for category Databaser och dataskivor

En miljard gravstenar!

Ja, det är målet för denna site! Prova den, du kanske har tur och får fram något intressant.

(Det var Helsingborgs dagblad som tipsade via Rötter).

www.billiongraves.com

Tags:

Gravstensinventeringen nu 200.000 personer

Här kan alla göra ett jobb!

Läs på http://www.genealogi.se/start78.php?id=633&cat_id=&p=#ontitle

Tags:

Folkräkningen 1930

Nu finns det något att vänta på! Början av 1900-talet är fortfarande besvärlig att hitta i. SVAR har kommit långt med folkräkningen 1910, men nu har beslut tagits och pengar avsatts för 1930. När den blir klart är inte känt ännu, men det är ett stort arbete med tanke på den växande befolkningen!

Så här skriver man på Rötter:

2013-01-07 9:34

Nu har Vetenskapsrådet bidragit med 5,6 miljoner till digitaliseringen av 1930 års folkräkning. Detta till glädje för bland andra släktforskare, då folkräkningen så småningom kommer att sammanställas till en sökbar databas.

Det är Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv samt universiteten i Göteborg, Lund och Umeå som delar på anslaget och arbetet med digitaliseringen.

Tags:

Begravda 2 – nya versionen kom i höstas

I Rötters bokhandel hittar denna nya skiva som anbefalles då den är väsentligen utökad.

Beskrivning:

Begravda i Sverige 2 är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. Skivan innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar, eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Materialets tidsspann sträcker sig från någon enstaka grav från 14- och 1500-talet, ett drygt 100-tal från 1600-talet, något fler från 1700-talet och majoriteten av posterna från 18- till 2000-talet. Cirka 80 % av de avlidna efter 2009 finns med på skivan.

Tags:

Volymnummer på kyrkböckerna inte alltid att lita på!

Så här skriver man i på Släktforskarförbundets hemsida www.rotter.se, se vidare Wikirötter.

Volymbeteckning är den benämning som används för att beteckna en volym i t.ex. ett arkiv. Alla kyrkböcker, t.ex. är ordnade efter ett gemensamt system, Kyrkoarkivens förteckningsplan , där böckerna anges i serier och nummer. Varje volym i varje arkiv får därmed en unik beteckning som består av ett signum (från A till P) och ett volymnummer, t.ex. Vallerstad (E) C:3. Denna volymbeteckning finns angiven på alla kyrkoarkivalier och liknande beteckningar finns angiven på alla andra offentliga arkivalier enligt det s.k. Allmänna arkivschemat.

Volymbeteckningen används alltid när man besöker ett arkiv och vill studera en arkivhandling. Volymbeteckning är också den benämning som används för att beteckna mikrofilmat arkivmaterial. Därmed uppstår en konflikt mellan arkivets volymbeteckning på själva originalhandligen och den volymbeteckning som används av den som avbildat originalhandligen. Det är därför arkivens volymbeteckning som alltid används vid källhänvisningar av seriösa släktforskare.

Arkiv Digital och SVAR använder volymbeteckningarna i arkivens aktuella förteckningar, och har också hänvisningar när handlingar ingår i en volym av annan typ eller i en annan arkivbildares arkiv. Genline använder däremot de i dag ofta inaktuella volymbeteckningarna från mormonfilmerna, och saknar ofta hänvisningar eller har missvisande sådana.

Tags:

Brister i Folkbokföringens akter

Hämtat ur ->Anbytarforum: Förbundsforum: Folkbokföringen i framtiden
————————————————————

Postat av Per Schröder den fredagen 19 oktober 2012 – 21:58:

Arbetar som begravningskundrådgivare och skriver själv ut bl a
registerutdrag på de avlidna direkt på skatteverkets hemsida, som jag
sedan ger till de anhöriga. Och oftast får jag då förklara om det
saknas barn t.ex, (framförallt på faderns akt) – om barnen var över 15
år 1968 så antecknades barnen oftast inte i faderns, och om de var
över 15 år 1947 oftast inte heller i moderns akt.
Sedan har vi exemplet ovan som Gun anger att det inte fanns med något
dödsdatum på modern, men det är inte så konstigt, då hon inte finns i
skatteverkets register, då hon avled före skatteverket tog över
folkbokföringen. Och på oss alla finns ingen uppgift – och har aldrig
funnits några anteckningar om våra ev syskon.

Personerna på skatteverket har inte någon möjlighet att i deras
register söka efter eventuella syskon till en avliden, som inte
har/hade egna barn. Men då kan man t ex begära att få fram
bouppteckningen efter en förälder, så finns ju samtliga syskon med
där.

Tags:

Porträttsökning

Prova http://www.cognatus.se/nomago.php

Kan ge oväntade resultat, databasen är inte alltför stor. Innehåller litteraturhänvisningar, inga bilder direkt vad jag kan se.

Leta på efternamn i många databaser

Prova http://www.surnamenavigator.org/

Kul att leta med. Öppnar många fönster dock.

Allt är inte bara Rotemannen – Det finns mer att söka på

Det är fel att tro att den enda bokföringen som gjordes i Stockholm mellan 1878 och 1926 var i Rotemanssystemet.  Stadsarkivet förklarar på Rotemans-skivan att kyrkan fortsatte att göra noteringar:

”Rotemanssystemet var inte det enda folkbokföringssystemet i Stockholm. Den traditionella mantalsbokföringen, med en mantalsuppgift som skickades in en gång om året, fungerade under hela perioden. Delar av mantalsbok-föringen finns filmad och skannad. Sökregistret fram till 1884 och för året 1883 har registrerats på stadsarkivet och finns tillgänglig här.

Mellan 1926 och 1967 fördes de s.k. adresskorten, som kom att ersätta den rent befolkningsadministrativa delen av Rotemansarkivet, dvs. att hålla reda på Stockholmarna och var de bodde. Över två miljoner adresskort förvaras i ett jättelikt kortskåp i stadsarkivet och används idag för intern handläggning – tyvärr kan de inte tas fram utan vidare då de kan innehålla sekretessuppgifter (senare än 1941).

Kyrkans oförmåga att hålla jämna steg med sin hjord i den växande staden var huvudanledningen till att rotemanssystemet infördes. Ändå fortsatte kyrkan sin folkbokföring efter bästa förmåga. Ofta kan man hitta uppgifter som rotemannen missat, exempelvis om flyttning och föräldrakoppling, men även uppgifter om lysning, dop och giftermål som inte ingick i rotemannens uppdrag att hålla reda på. Visserligen registrerades oftast giftermål under perioden man var skriven i häftet, och den civilståndsuppgift som finns registrerad är nog korrekt, men rotemannen var inte så intresserad av med vem man gifte sig med och varifrån han/hon kom – ofta var ju båda parterna redan registrerade med alla uppgifter i häftet”.

Tags:

Ny version av NAD – Nationella arkivdatabasen – spar många steg

Så här skriver man på Rötter: Nu publicerar Riksarkivet en förbättrad och kraftigt utökad version av söktjänsten Nationell Arkivdatabas (NAD). Den 28 mars lanserades en söktjänst där du i en enda sökning kan få träffar i flera olika typer av material. Här kan du söka information om arkiv i hela Sverige tillsammans med Riksarkivet SVARs stora utbud av skannat arkivmaterial och digitala sökregister.
Källa: Riksarkivet 2012-03-28

Om du har abonnemang på SVAR blir det extra lätt att nå t ex alla folkräkningar när du söker på ett familjenamn.

http://www.nad.riksarkivet.se

Tags:

Gratis på SVAR

Detta håller på att utredas. Eftersom motsvarande funktion i Danmark och Norge är gratis så övervägs detta nu i Sverige. Det står en kort blänkare om det på Rötter www.rotter.se som i sin tur hänvisar till Helsingborgs Dagblad http://hd.se/familj/slaktforskning/2012/03/26/ratten-till-det-svenska-kulturarvet/

Men det tar nog några år!

Rotemannen – ny dataskiva

Rotemansarkivet är sökbart på Stockholms stadsarkiv. Varför är då den nya skivan intressant?

Här kommer lite info om vad som skiljer databasen på nya skivan och det som finns på webben. Jag frågade informationsavdelningen och fick nedanstående svar:

Så här förhåller det sig med skivan Rotemannen: innehåller mer än 4,7 miljoner poster. Registrerade områden är:

  • Södermalm
  • Gamla Stan
  • Kungsholmen
  • Östermalm
  • Nedre Norrmalm
  • Brännkyrka

Webbplatsen innehåller 4, 3 miljoner poster:  på webbplatsen saknas Brännkyrka och vissa delar av Östermalm och Norrmalm.   Webbplatsen kommer att uppdateras senare under året.

Skälen till att köpa skiva är alltså att du idag har tillgång till mer data och snyggare sökningar.

—————-

Snyggare sökningar betyder att det är betydligt enklare att söka, nätversion är lite småknölig när man skall  formulera sina sökfrågor. Vidare finns en mängd textsidor att få fram källuppgifter på, ca 1 miljon.

Prova gärna skivan, besök Stadsarkivet. De har också Arkiv digital på alla sina ca 10 datorer.

GF:s unika klipparkiv utvecklas stadigt

Klipparkivet

Över 2 miljoner familjenotiser finns nu på GF:s medlemssidor! (GF= Genealogiska Föreningen)
GF:s klipparkiv är en unik guldgruva för alla släktforskare att botanisera i! Här hittar du vigselnotiser, bröllopsbilder, födelse-notiser, dödsrunor m. m. Här kan du hitta farmor och farfars bröllopsbilder, mammas födelseannons, morfars dödsruna – eller din egen födelsenotis eller vigselannons! Till släktforskardagarna i Norrköping 27-28 augusti 2011 kunde arkivet kompletteras så att hela GF:s klipparkiv gjordes till-gängligt för GF:s medlemmar på nätet. Materialet omfattar åren 1936-1990 och utgörs av familjenotiser m.m. ur Svenska Dag-bladet och Dagens Nyheter och omfattar 200 000 bilder och mer än 2 miljoner familjenotiser! Varje bild upptar ett släkt-namn, ibland med stavningsvarianter. Tittar man på samtliga bilder med ett visst efternamn så finner man alltså födelse-, lysnings-, vigsel- och dödsannonser, minnesrunor m.m. inom släkter med detta efternamn som publicerats från 1936 i SvD, 1967 till-kommer DN, till och med 1990. Det bör påpekas att notiserna i dessa två stockholmstidningar var mer rikstäckande då än vi har benägenhet att tro!
Tack vare ett fantastiskt arbete under många år av GF:s med-lemmar har detta material samlats in och nu gjorts tillgängligt på medlemssidan. Ända sedan 1936 har personal klippt ut annonser och familjenotiser, sorterat dem efter familjenamn och klistrat upp dem i kronologisk ordning på folio-ark elle A4-ark – närmare bestämt 200 000 sidor! Dessa ark har under det senas-te 1,5 året fotograferats av medlemmar och personal genom frivilligt arbete. Bilderna har successivt lagts ut på nätet för att namnsättas. Våra flitiga indexerare – ett 30-tal personer i stu-gorna runt om i landet – har formligen kastat sig över dessa bilder för att namnsätta dem! Entusiasmen och engagemanget har varit helt otroligt!
Klipparkivet växer vidare
Arbetet med att utöka klipparkivet fortsätter nu. GF har redan i dag ett stort antal dagstidningar från olika delar av landet och från olika tidsperioder, t ex Dalslänningen, Norrbottenskuriren, olika Östgöta-tidningar. Vi har påbörjat arbetet med att klippa ut och klistra upp familjenotiser och intressanta artiklar ur dessa tidningar för att även de i ett nästa steg ska digitaliseras och läggas ut på medlemssidorna. Om du har notissamlingar eller årgångar av gamla tidningar med intressanta familjenotiser som skulle kunna spridas till fler genom GF:s medlemssidor – tveka inte att kontakta GF genom att skicka e-post till GF:s kansli på gf@genealogi.net.
I vårt arbete med att digitalisera GF:s samlingar och presentera på medlemssidorna har vi också fotograferat handskrivna regist-er till familjenotiser i Post och Inrikes Tidningar (1760-1860), Lunds Weckoblad (1775-1830), Göteborgs Nyheter (1765-1845) och Norrköpings Tidningar (1758-1800). Registren omfattar cirka 350 000 notiser och bilderna ska inom kort läggas ut för indexering. Förhoppningsvis kan detta spännande material publiceras på medlemssidorna före jul!
2 miljoner familjenotiser utlagda
Vill du hjälpa till?
Hör av dig om du är intresserad av att hjälpa till med fortsatt fotografering och/eller indexering!

Tags:

Rötter – släktforskarens dagstidning!

Du läser väl på Rötter www.rotter.se varje dag eller åtminstone ett par gånger i veckan! Här hittar du senaste nytt för släktforskare som vill hänga med. Det finns flera nyttiga register och ett användbart diskussionsforum.

Prova också deras (rätt) nya  Wiki-Rötter http://www.genealogi.se/wiki/index.php/Huvudsida Det är ett uppslagsverk på nätet.

Tags: ,

Dödskivan 6 under framtagning

Version 5 kom i augusti ifjol. Efterlängtad och mycket användbarDet hängde då i luften om det skulle bli någon ny skiva för att komplettera med de många poster som saknades. Allt för omfattande piratkopiering av skivorna är nämligen ett stort problem. Det skulle kunna lösas genom att lägga allt material på en databas på nätet. Men då uppstår problem med sekretess då reglerna för nät och CD-skivor är olika.

Men nu är alltså planerna att producera version 6 på skiva! Detta skriver man om på Släktforskarförbundets hemsida i förbundstidningen Angeläget.

Tags:

Viktiga uppdateringar till Dödskivan 5 och nya Sv bef 1990

OM inte På Rötters hemsida kom det i veckan info om två nya uppdateringar av skivorna.

Läs på www.rotter.se och ladda hem dem. Just nu ligger infon i början på huvudsidan. Läser du detta meddelande lite senare får du scrolla (gå lite längre ned på sidan) ned en bit.

Passa på att kolla om du har de senaste uppdateringarna av andra skivor.

Om du söker på ett bibliotek, kolla  om de har allt uppdaterat. Om inte be dem göra det.

Scangen – portalen för alla som söker sina rötter

Besök scangen.se
- Med Personsökaren söker man smart efter personer förr och nu på hemsidor och i databaser runt om på nätet. Nå över 20 miljoner personposter i en sökning!

Du söker samtidigt i flera olika databaser. Jag har provat några gånger och det verkar lovande.

I Google och liknande tjänster söker man med fritextsökning. Som släktforskare vill man ofta leta efter en person med ett mycket vanligt namn, som levde en viss tid eller på en viss ort. ”Lars Andersson” ger väldigt många träffar på Google. Med ScanGens Personsökare på nätet söker du med detaljerade uppgifter och får fram en strukturerad lista av personer.

Sökning sker bara i databaser som är fritt tillgängliga.